Fakta

Varför behövs högkvalitativa reagens? Hur fungerar affinitetskromatografi? Och vad är egentligen antikroppars roll i immunförsvaret?

Klonalitet hos antikroppar

Antikroppars funktion

Antikroppar utgör centrala komponenter i kroppens adaptiva immunförsvar. Lär dig mer om dess roll, struktur och funktion här!

Kromatografi proteinrening

Proteinrening och kromotografi

Reagens med hög renhet är ytterst centrala i till exempel medicin och diagnostik. Lär dig om hur Getica använder kromotografiska tekniker för att rena proteiner.