FoU – Forskning och utveckling

I tillägg till Geticas strävan efter att stötta human och veterinär hälsovård med högkvalitativa reagens, har vi även ett stort intresse för nya tekniska och biokemiska framsteg mot förbättrade diagnostiska metoder. Vi deltar i såväl utvecklingsprojekt på konsultbasis och arbetar även själva mot att utöka vår egen produktportfolio. Våra FoU-aktiviteter omfattar i allra största utsträckning proteinrening och utveckling av nya diagnostiska mätmetoder. Om ni tror att Getica kan stötta ert diagnostik-projekt är ni mer än välkomna att kontakta oss på info@getica.se.

Proteinrening

Med vår erfarenhet inom proteinrening kan vi stötta våra kunder i att utveckla de reningsprotokoll som lämpar sig bäst för deras behov. Renframställning av protein från komplexa biologiska råmaterial är en komplicerad uppgift. Vi använder oss av ett state-of-the-art-kromatografisystem som innefattar väletablerade kromatografimetoder baserande på exempelvis affinitet, jonbyte eller storleksexklusion. Med ett protokoll för renframställning väl på plats kan Getica erbjuda rening av större kvantiteter som en tjänst.


Utveckling av nya diagnostiska mätmetoder

Modern hälsovård är under ständig utveckling och antalet diagnostiska metoder som kan utföras i en patientnära miljö (s.k. point-of-care) ökar. Getica är för närvarande engagerade i flera projekt vars mål är att utveckla enkla, billiga och pålitliga diagnostiska metoder som kan användas på t.ex. en vårdcentral eller direkt i hemmet. Vi är av övertygelsen att prisvärd, pålitlig och åtkomlig diagnostik kommer ha en positiv påverkan på framtidens hälsovård.