Getica – En del av Gentian Diagnostics AS och leverantör av högkvalitativa immundiagnostiska reagens

Rening av antikroppar och antigen

Vi är Getica, ett bioteknikbolag baserat i Göteborg verksamma inom området in vitro-diagnostik. Modern hälsovård och diagnostik är stora intresseområden för oss och vi strävar efter att stötta dessa med reagens av hög kvalitet samt nya tekniska innovationer. Vårt arbete har sedan 2014 främst fokuserat på olika reningsprocesser för antikroppar och antigen, vilka är centrala komponenter i så kallade immunodiagnostiska mätmetoder. Vi på Getica är övertygade om att biokemiska reagens av hög kvalitet tillsammans med smarta tekniska lösningar kommer spela en viktig roll i morgondagens diagnostik.

Lab reagents, antibodies and antigens

Högkvalitativa immunodiagnostiska reagens

Med vår samlade erfarenhet av biokemiska proteinreningsmetoder och evalueringsmetoder är vi trygga i att stötta våra kunder i att finna lämpliga källor och extraktionsprocedurer för just deras protein. Beroende på mängder och komplexiteten kan Getica också stötta kunder i att utföra den utvecklade reningsprocessen.


Geticas egen produktportfolio med diagnostiskt relevanta biomarkörer och motsvarande antikroppar finner du här.

Customized Protein Purification

Innovation av nya diagnostiska mätmetoder

Som en naturlig konsekvens av Geticas biokemiska erfarenhet har vi ett stort intresse för nya diagnostiska mätmetoder. Getica har för närvarande flera pågående projekt, både nationella och internationella, som strävar efter att sätta nya och innovativa diagnostiska tester, både

för human och veterinärt bruk, på marknaden.


Om du tror att Getica kan stötta din affärsverksamhet, tveka inte att kontakta oss på info@getica.se

R&D new IVD products

AFFÄRSÖVERSIKT

Vad Getica erbjuder

Lab reagents products

Produkter

Med stor erfarenhet inom renframställning av proteiner erbjuder vi våra kunder högkvalitativa antikroppar och antigen från mammalier till konkurrenskraftiga priser. Du hittar de proteiner Getica erbjuder i vår produktlista.

protein purification service

Tjänster

Med mer än ett halvt decennium inom proteinrening är Getica en erfaren partner inom produktion och renframställning av antikroppar och antigen som uppfyller just dina krav. Våra tjänster är individuellt anpassade för varje kund eller partner.

R&D for IVD

Forskning & Utveckling

Getica har ett stort intresse för s.k. immunobaserad diagnostik och

arbetar kontinuerligt med utveckling av nya mätmetoder och tillhörande reagens. Vi är av uppfattningen att innovation drivs av starka tvärvetenskapliga samarbeten och är därför alltid intresserade av nya idéer och uppslag till samarbeten.

High-Quality lab

Kvalitet

Ett noggrant kvalitetsarbete är av yttersta vikt inom diagnostisk industri. Getica är certifierade mot ISO9001:2015 och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster. Vi sätter stort pris på goda relationer och att vara en del av våra kunders framgångssagor.