Kvalitetsarbete

Som aktör inom den diagnostiska industrin, både som distributör av reagens och innovatör av nya diagnostiska mätmetoder, är vi medvetna om värdet av att hålla en hög nivå av kvalitet och kontroll på våra processer och produkter. Getica är certifierade mot ISO9001:2015 och strävar kontinuerligt mot att förbättra såväl vårt arbetssätt som kvaliteten på de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder.


Samtliga våra medarbetare har universitetsutbildningar inom områden i linje med Geticas verksamhet och är upplärda i företagets kvalitetssystem. Reagensproduktionen utförs enligt godkända recept och samtliga LOT:er testas mot de på förhand ställda kraven.


De produkter som baseras på blod har testats negativt för blodburen smitta så som HIV, Hepatit B/C och Syfilis i enlighet med WHO:s rekommendationer. Produkter med animaliskt ursprung kommer från partnerföretag certifierade mot både ISO9001 och ISO13485.


All kunddata hanteras konfidentiellt. Detta inkluderar även information om material vi får från kunder eller material vi producerar åt kunder.

ISO 9001