Anti-human calprotectin antibody

Anti-human kalprotektin

Artikelnummer: G002

  • Produktbeskrivning
  • Specifikation
  • Prisbild
  • Dokument
Produktbeskrivning

Anti-human kalprotektin är en polyklonal get-antikropp mot nativt humant kalprotektin (G001; Getica). Antikroppen är renframställd med antigen-specifik affinitetsrening. Affinitet mot både nativt och rekombinant kalprotektin har påvisats med Biacore X100.

Specifikation

Information om sammansättning och stabilitet:

Beskrivning: Anti-human kalprotektin är en polyklonal get-antikropp mot nativt humant kalprotektin.

Produktnummer: G002

Specificitet: Antikroppen är specifik mot humant kalprotektin

Värddjur: Get

Immunogen: Nativt humant kalprotektin (G001; Getica AB)

Renframställningsmetod: Affinitetsrening mot humant kalprotektin

Lösning: PBS, 0.09 % NaN3

Stabilitet: 12 månader vid 2-8 ˚ C

Transportförhållanden: Kylklampar

Mängd: 1 mg

Parametrar testade för varje lot:

Parameter:
Acceptanskrav:
Metod:
Utseende

Klar och färglös lösning

Visuell inspektion

Proteinkoncentration

≥ 1.0 mg/ml

A280, ε=1.36 ml×mg-1×cm-1

Renhet

≥ 95 %

SDS PAGE

Affinitet mot rekombinant kalprotektin (Bon Opus Biosciences)

Som observerat

Biacore X100

Monomer fraktion

Som observerat

SEC (HiLoad 26/600 Superdex 200 pg, Cytiva)

Parametrar testade under utvecklingsarbetet:

Affinitet mot nativt humant kalprotektin ((G001; Getica AB), Biacore X100)

ka (1/Ms): 1.35E+5

kd (1/s): 2.21E-4

KD (M): 1.67E-9

Säkerhetsinformation:

Inte för mänskligt eller animaliskt bruk.

Prisbild
Mängd
Pris (EUR)
Pris / mg (EUR)
0.2 mg

€ 25

€ 125

1 mg

€ 50

€ 50

10 mg

€ 375

€ 37.50

100 mg

€ 3,000

€ 30

1 g

€ 25,000

€ 25

Är du intresserad av att veta mer om denna antikropp så fyll gärna i formuläret nedan.

Vi svarar gärna både på dina frågor och tar emot offertförfrågningar.


OBS – du beställer inget genom att fylla i formuläret. Eventuella beställningar görs senare via personlig kontakt.