Tjänster – Proteinrening

Med mer än ett halvt decenniums erfarenhet av proteinrening är Getica en rutinerad aktör och partner i arbetet med att renframställa antigen och antikroppar från olika råmaterial. Våra tjänster är individuellt anpassade till varje kund och kan innefatta samtliga steg från immunisering till renframställning, evaluering och slutlig kvalitetssäkring. Som leverantör till den diagnostiska industrin värdesätter vi biokemiska reagens av hög kvalitet producerade i en kontrollerad miljö. Läs mer om de olika tjänsterna Getica erbjuder här nedan. Kontakta oss gärna på info@getica.se för frågor och offerter. Vi är alltid öppna för att diskutera hur Getica kan stötta ert projekt på bästa sätt.

Renframställning av antigen

Renframställning av antigen från ett komplext biologiskt råmaterial är en komplicerad och svår uppgift. För att hantera den stora variationen av både antigen och de råmaterial de kan finnas i använder vi oss av ett state-of-the-art-kromatografisystem som inkluderar väletablerade kromatografimetoder baserade på exempelvis affinitet, jonbyte eller storleksexkludering.


Getica erbjuder flexibla FoU-tjänster för att möta varje kunds unika behov. Mer information finns att läsa på vår FoU-sida. När väl en fungerande renframställningsprocess etablerats kan Getica även erbjuda tjänsten att fortsätta producera större mängder av antigenet.

IVD reagents Purification services

Produktion och renframställning av antikroppar

Getica erbjuder tjänster relaterade till renframställning av antikroppar hela vägen från immunisering, renframställning, evaluering till slutlig kvalitetssäkring. Vi har etablerade samarbeten med företag som erbjuder immunisering av t.ex. getter och kaniner, såväl som dedikerade cell-linjer för produktion av monoklonala antikroppar. Vi har flera års erfarenhet av antikroppsrening av både fågelantikroppar (IgY) och däggdjursantikroppar (IgG) med hjälp av antigens-baserad affinitetskromatografi. Vidare kan Getica assistera i arbetet med evaluering samt kvalitetskontroll av antikropparna. Typen av tjänst och tillvägagångssätt anpassas individuellt efter varje kunds behov.


De antigen och antikroppar Getica erbjuder i sin egen produktlista hittar du här.

R&D new IVD products