Om Getica

Getica är ett bioteknikbolag vid Sahlgrenska Science Park i Göteborg, som sedan 2023 ägs av Gentian Diagnostics AS. Vår huvudsakliga verksamhet har sedan 2014 varit fokuserad kring renframställning av antigen och antikroppar, både från fåglar och däggdjur. Dessa reagens används sedan både inom hälsovården som central komponent i olika kommersiellt etablerade diagnostiska tester såväl som inom forskning.


Vi strävar efter att stötta våra kunder och partners i att hitta rätt antigen och antikroppar för just deras behov, där centrala krav inkluderar biologiskt ursprung, renhet, specificitet och affinitet. Vi engagerar oss i alla steg i processen from immunisering till renframställning och slutlig evaluering och kvalitetskontroll. Geticas aktiviteter anpassas efter varje kunds behov.


Getica har i tillägg till proteinrening också ett stort intresse för diagnostik och deltar i flera utvecklingsprojekt vars målsättning är att utveckla nya diagnostiska produkter för framtidens hälsovård.

Vår vision

Geticas vision är att förbättra framtidens hälsovård genom att förse

densamma med högkvalitativa reagens och nya innovativa diagnostiska metoder