Om Getica

Getica är ett bioteknikbolag vid Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Vår huvudsakliga verksamhet har sedan 2014 varit fokuserad kring renframställning av antigen och antikroppar, både från fåglar och däggdjur. Dessa reagens används sedan både inom hälsovården som central komponent i olika kommersiellt etablerade diagnostiska tester såväl som inom forskning.


Vi strävar efter att stötta våra kunder och partners i att hitta rätt antigen och antikroppar för just deras behov, där centrala krav inkluderar biologiskt ursprung, renhet, specificitet och affinitet. Vi engagerar oss i alla steg i processen from immunisering till renframställning och slutlig evaluering och kvalitetskontroll. Geticas aktiviteter anpassas efter varje kunds behov.


Getica har i tillägg till proteinrening också ett stort intresse för diagnostik och deltar i flera utvecklingsprojekt vars målsättning är att utveckla nya diagnostiska produkter för framtidens hälsovård.

Geticas ledningsgrupp

Dr. Erling Sundrehagen – Grundare

Erling har en läkarexamen (1970-1976), en magisterexamen i nukleär kemi (1970-1978) samt en doktorsexamen i medicin (1978-1984) från Oslo Universitet. Från 1984 till 2013 arbetade han som Head of Scientific Projects i Axis-Shield. 2001 grundade Erling tillsammans med sin bror Gentian Diagnostics ASA och han grundade även Getica AB under samma år. Erling har ca. 25 internationella patent och har genom sin karriär lett utvecklingen av ett dussintal diagnostiska produkter och startat upp verksamheter som idag har mer än 1250 anställda.

Dr. Camilla Fant – Forskningschef

Camilla har en mastersexamen i kemi (1993-1997) och en doktorsexamen i ytbioteknik från Göteborgs Universitet (1997-2002). Hon fortsatte arbeta med egenskaper för kontrollerad frisättning hos s.k. anti-fouling-ytor vid Chalmers Tekniska Högskola (2003-2005), med utvecklingen av medicinskt lim hos Biopolymer Products of Sweden AB (Göteborg) under 2005-2013, och som produktutvecklare hos Wellspect HealthCare (Göteborg) under 2013-2014. Camilla började arbeta för Getica 2014.

Per Wormbs – Kvalitets- och produktionschef

Per har en masterexamen i kemiteknik med fysik från Chalmers Tekniska Högskola (1988-1994). Han arbetade på AstraZeneca (Södertälje) med produktion av API och färdiga läkemedel (1994-2006). Mellan 2006-2008 jobbade han som senior konsult åt Semcon (Göteborg), och mellan 2008-2019 som produktionschef på Wellspect Healthcare (Göteborg). Per började arbeta för Getica 2019.

Vår vision

Geticas vision är att förbättra framtidens hälsovård genom att förse

densamma med högkvalitativa reagens och nya innovativa diagnostiska metoder